دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404


در راستای اجرای طرح توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح از طریق واگذاری سهام ارزشمند به آنان تا کنون75 هزار 907بازنشسته از تاریخ15 آبان ماه نسبت به ثبت نام ازطریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  به آدرس www.esata.ir  اقدام نموده اند و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است ازطریق دفاتر خدمات الکترونیکی منتخب ودر یکی از زمان های دلخواه، برگ سهام موقت خود را دریافت نمایند.

گفتنی است براساس این طرح 75 میلیارد تومان سهام ارزشمند، بابت باقی مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79و مطالبات ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری ، 200میلیارد تومان بابت اندوخته بازنشستگان عضو صندوق موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح و 100میلیارد تومان در راستای توانمندسازی پیشکسوتان و خانواده آنان با اقساط 10ماهه به آنان واگذار می‌شود.

۹۲/۰۹/۰۶
امیر هوشنگ شمسائی