دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حوزه استحفاظی دفتر پیشخوان ساتا شعبه پاکدشت

خاورشهر،پاکدشت،مامازند،قیام دشت ،قرارگاه پارچین
 - شریف آباد، شهرکهاو روستاهای همجوار و سایر مناطق

تلفن: 36016404-021

فکس: 36016405

موبایل: 09356382608

آدرس در کانال مجازی satapak@

ایمیل:amirshamsaie@gmail.com

ساعت کار:شنبه تا چهارشنبه 14 - 7:45 

پنجشنبه:12 - 7:45