دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی اردیبهشت ماه 96

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۱۰ ق.ظ
بازنشستگان گرامی نیروهای مسلح

حقوق اردیبهشت ماه 96 واریز و فیش ماه مربوطه (اردیبهشت ماه) آماده چاپ و توزیع میباشد

جهت دریافت فیش حقوقی به دفتر ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمائید./
۹۶/۰۲/۲۷
امیر هوشنگ شمسائی