دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حکم حقوقی

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۹ ب.ظ

مشترک گرامی حکم حقوقی حاوی اطلاعات فردی، خدمتی ،نحوه محاسبه حقوق و مزایای سابا تعبیه شده است .لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر ساتا شعبه پاکدشت نسبت به دریافت آن اقدام نمایند./

۹۶/۰۴/۱۰
امیر هوشنگ شمسائی