دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۱، ۰۹:۰۰ ب.ظ

 

تاریخچه:
با عنایت به تدبیر مورخ 81/8/14 مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر صدور مجوز اجرای ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه کشور ، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل گردیده است . مستند به اصل 29 قانون اساسی برقراری تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح از طریق فعالیتهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی (با محوریت نظام بیمه ای) هدف این سازمان می باشد.

 

اهداف تشکیل سازمان:  

•ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

•صرفه جویی در هزینه های جاری

•بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی

•تمرکز در سیاست گذاری و تصمیم گیری بمنظور تأمین خدمات رفاهی و تقویت منزلت اجتماعی نیروهای مسلح

 

اهداف آرمانی سازمان تأمین اجتماعی :
1.بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش

2.توسعه و تعمیم بیمه های درمانی و اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی تا حد پوشش کامل

3.توانمندسازی سازمان به جهت خوداتکایی پر قدرت برای انجام کامل مأموریت و تحقق منظور سازمان

4.ارتقاء کیفیت خدمات مورد نظر در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

5.تقویت و حمایت مؤلفه های عدالت اجتماعی در تعاریف نظام تأمین اجتماعی

 

چشم انداز:
ارتقاء منزلت اجتماعی و رفاه کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح به سطح قابل قبولی از رفاه و معیشت و درمان به نحوی که خدمت در نیروهای مسلح موجب افتخار و علاقه مندی آحاد جامعه قرار گرفته و بستر جذب و نگهداری نیروهای خلاق و نخبه کشور در تمام سطوح را فراهم نموده و در نتیجه با توانمند سازی سرمایه های انسانی و با ایجاد اقتدار و قدرت بازدارندگی امید دشمنان در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران را به یاس مبدل نماید.

 

سیاستهای کلی:
•فراهم نمودن دسترسی سهل و آسان بیمه شدگان به خدمات سازمان

•نظارت بر هزینه ها و تمرکز در منابع در اختیار و رعایت انضباط اقتصادی

•ایجاد آمادگی لازم برای مدیریت بحرانها  ، سازمان حذف کارهای موازی  کوچک سازی و چابک سازی

•بهینه سازی منابع  نیروی انسانی

•انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه تامین اجتماعی

•ایجاد سیستمهای یکپارچه مالی ، اطلاعاتی

•برقراری پوشش بیمه ای برای کلیه املاک ، ابنیه ، تاسیسات ، ماشین آلات و تجهیزات صنعت دفاعی

•ارتقاء منزلت و معیشت بازنشستگان ن.م 

•ایجاد بانکهای اطلاعاتی جمعیت تحت پوشش و خدمات ارائه شده

•ارتقاء کمی و کیفی در ارائه خدمات بازنشستگی ، درمان و بیمه

•بهره گیری از تجارب و سیاستهای تامین اجتماعی سازمانهای مشابه کشوری و همچنین کشورهای پیشرفته در حوزه های درمانی ، بیمه ای ،

•ازنشستگی ، حمایتی و امدادی

•تشکیل پرونده سلامت برای آحاد نیروهای مسلح

•کاهش  تصدی گری در امور غیر حاکمیتی از طریق واگذاری خدمات بخشهای عمومی

•تقویت و توسعه بهداشت پیشگیری در ن . م

•اولویت در پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیروهای مسلح در راستای افزایش کمی و کیفی این مراکز

•تقویت آموزش و تحقیقات از طریق راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی سازمان

•اجرای نظارت فنی تخصصی بر کلیه خدمات مراکز طرف قرارداد

•توسعه و گسترش مراکز طرف قرارداد جهت دسترسی آسان بیمه شدگان به خدمات درمانی

•تعریف سطوح جدیدی از خدمات بیمه مکمل درمان


وظایف و اختیارات: 

•تأمین خدمات اجتماعی مناسب (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان با توجه به بند یکم اصل 34 قانون اساسی )
•انجام کلیه امور بیمه های قانونی و اختیاری در نیروهای مسلح و وزارت یا کارگزاری آنها
•انجام امور مربوط به بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران 
•انجام بیمه خدمات درمانی کلیه مشمولین خدمات سازمان و همچنین ارائه بیمه مکمل برابر برنامه مصوب نیروهای مسلح
۹۱/۱۰/۰۷
امیر هوشنگ شمسائی