دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404


 

بیمه پدیده بسیار خوبی است که به کارهای اقتصادی جامعه نظام میدهد و از افراد ضعیف حمایت میکند .

((مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا))

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما بیمه شده گرامی :

یکی از رشته های بسیار مهم در بیمه ، بیمه های اشخاص می باشد. از نظر حقوقی، بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر (صندوق بیمه ن.م) در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که درصورت فوت (شاغل و بازنشسته) در زمان معینی مبلغی به شخص ثالث تعیین شده ازطرف او بپردازد. در بیمه های عمر هدف و منظور اصلی از بیمه، حمایت خانواده در مقابل نتایج ناشی از فوت سرپرست می باشد.

در ادامه جهت آشنایی شما بیمه شده گرامی، برخی از تعاریف و اصطلاحات مرتبط با بیمه عمر بیان می گردد:

بیمه گر(صندوق بیمه ن.م): شخص حقوقی است که در ازای دریافت حق بیمه، تعهد پرداخت خسارت احتمالی(فوت) را برعهده می گیرد.

بیمه گذار: شخصی است که حق بیمه را پرداخت می نماید و حق تعیین و تغییر ذی نفع را دارد.

بیمه شده :  شخص حقیقی است که  فوت وی  موضوع بیمه خواهد بود.

®       بیمه گذار و بیمه شده در بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح شخص واحد (کارکنان شاغل یا بازنشسته ن.م) می باشد.

ذی نفع : شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط بیمه گذار تعیین و قرارداد بیمه به نفع او منعقد می شود.

غرامت فوت :  مبلغی است که بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه، به ذی نفع تعیین شده بپردازد.

مدت بیمه: مدت زمانی است که بیمه گر و بیمه گذار نسبت به هم متعهد می شوند و طبق قانون در بیمه عمرحوادث نیروهای مسلح، از ابتدای استخدام فرد در نیروهای مسلح شروع و تا پایان عمر وی به شرط عضویت در نیروهای مسلح اعتبار دارد.

مستمری بگیر: "مستمری بگیر" به هر یک از عائله تحت تکفل کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر متوفی که به موجب قانون از حقوق مستمری بهره مند می شوند اطلاق می گردد.

ورثه قانونی: آن دسته از افرادی هستند که بر اساس قانون ، بعد از فوت بیمه شده به عنوان وراث قانونی در برگه انحصار وراثت ثبت
 می گردند.

فرم ذی نفع: کاربرگی است که می بایست توسط شخص بیمه گذار جهت تعیین استفاده کننده(گان) از غرامت فوت وی تکمیل و تأیید گردد.

۹۶/۰۲/۲۸
امیر هوشنگ شمسائی