دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش اردیبهشت ماه

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۹:۲۶ ب.ظ

بازنشستگان محترم نظامی جهت دریافت فیش اردیبهشت ماه می توانند به دفتر ساتا شعبه پاکدشت واقع در پاساژپارسیان ط دوم با شماره تماس 36016403مراجعه نمایند./

۹۲/۰۲/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی