دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱ ب.ظ

بازنشستگان محترم ساکن منطقه پاکدشت، شریف آباد، قرچک، خاورشهر و حومه جهت دریافت فیش حقوقی می توانند به دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه پاکدشت روبروی دانشگاه ابوریحان پاساژ پارسیان مراجعه نمایند.

۹۲/۰۲/۰۳
امیر هوشنگ شمسائی