دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۱۲
امیر هوشنگ شمسائی

۲۹ شهریور ۹۵ ، ۲۰:۰۲
امیر هوشنگ شمسائی

قابل توجه بازنشستگان محترم ن .م 

حقوق شهریور ماه بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۲۹ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۴۰
امیر هوشنگ شمسائی

نوبخت در ادامه در مقابل سوالی درمورد لایحه بودجه سال آینده قرار گرفت و اینگونه پاسخ داد: بودجه طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی یک پیش بینی از مخارج و مصارف است که برای اهداف مورد نظر صورت می گیرد آن برنامه ای که بودجه سال 96 انجام می شود برنامه ششم است هرچند به تصویب نرسید. تمامی جهت گیری هایی که برای اقتصاد مقاومتی داشتیم در بودجه 96 رعایت خواهیم کرد اساسا با همان رویکردی که اقتصاد مقاومتی به مباحث درون زایی، مردم گرایی، دانش بنیانی و عدالت گرایی است این لایحه مهیا شده است و این لایحه در چارچوب برنامه ششم و مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس کنیم. مثلا رفع نابرابری در پرداخت کارکنان دولت است، گروهی از بازنشستگان به قبل و گروهی به بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری است بنابراین نامتعادلند از همین بودجه شروع کردیم که عدالت را در پرداخت ها رعایت کنیم.

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۱۴
امیر هوشنگ شمسائی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت های قانونی بازنشستگان نیروهای مسلح  اعم از هدیه ازدواج، کمک هزینه تدفین و غرامت بیمه عمر و حوادث به طور غیر حضوری انجام می شود.

بر اساس گزارش سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح؛ پرداخت مزایای قانونی به مشترکین سازمان برابر روال قبلی بایستی با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و یا اداره کل می بود و برای هر فرآیند، مدارک و مستندات زیادی (حداقل 10 برگ) را ارائه می داد تا پس از سیر مراحل،  مزایای مشترکین پرداخت می شد.

۱۴ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۱۳
امیر هوشنگ شمسائی