دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

بازنشستگان محترم ن م  حقوق مرداد ماه 96 بحساب واریز و قابل برداشت شد ....فیش حقوقی مرداد ماه 96 صادر می گردد .....

سازمان بازنشستگی ن م در نظر دارد به منظور حفظ شان و کرامت بازنشستگان محترم و تسهیل در شناسائی آنان جهت تسریع در ارایه خدمات نسبت به صدور کارت شناسائی ویژه بازنشستگان اقدام نماید لذا بازنشستگان می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس جدید به دفتر خدمات الکترونیک ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمایند

۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۲۴
امیر هوشنگ شمسائی