دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران فاقد مسکن نیروهای مسلح
جهت عضویت در صندوق مسکن ساتا می توانید با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمائید.


شرایط عضویت :

1- بازنشستگان و مستمری بگیران(فقط همسر مرحوم) که قبل از تاریخ 1376/1/1 بازنشسته شده اند

تبصره: سربازان(وظیفه بگیر) و دختران مستمری بگیر و اخراجی ها در حال حاضر به عضویت صندوق در نخواهند آمد.

1/1) واجد شرایط تاریخ های مقرر ساتا باشد.

(به استناد بند 5 از قسمت الف"وظایف خاص ساتا" ماده 4 دستورالعمل تعهدات سازمانهای ن.م. در ارتباط با بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران، ارائه تسهیلات مسکن به افراد تحت پوشش آجا ، سپاه و ناجا قبل از تاریخ 1376/01/01 بر عهده ساتا می باشد.)

بازنشستگان وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م و سازمان های تابعه ( با داشتن کد 4 ابتدا شماره شناسایی ) ملاک اقدام نخواهد بود و بازنشستگان وزارت که دارای سایر شرایط عضویت هستند بدون در نظر گرفتن تاریخ بازنشستگی عضویت آنان در صندوق مسکن ساتا بلامانع است

تبصره 1 ) بازنشستگان و مستمری بگیران ن.م. بعد از تاریخ های فوق الاشاره می بایست برای دریافت تسهیلات و وام مسکن به بنیادهای تعاون یگان نیروی مربوطه مراجعه نمایند.
2) فاقد مسکن باشند.
(ملاک بررسی، انجام استعلام مربوط به سابقه مالکیت استفاده فرد و همسر وی از تسهیلات دولتی مربوط به مسکن از سازمان مسکن و شهرسازی و همچنین بنیادهای تعاون نیروهای مربوطه و ارائه پاسخ به صندوق به همراه سایر مدارک مورد نیاز توسط ادارات بازنشستگی ذیربط می باشد )
3) امکان کسر اقساط وام مورد درخواست از حقوق متقاضی وجود داشته باشد.
(ملاک محاسبه، میزان خالص دریافتی فرد در فیش حقوقی بوده که با احتساب کسر اقساط ماهیانه وام نبایستی از 3 /1 جمع حقوق و مزایای وی کمتر باشد)

مبلغ عضویت :

300000 ریال که ماهیانه از فیش حقوقی کسر می گردد و بعد از 100 ماه یا بعد از پرداخت نیمی از اقساط وام اعطای مسترد می گردد.

مبلغ وام:

بابت خرید مسکن  مبلغ 150000000 ریال  با اقساط 100 ماهه

بابت  پروژه مبلغ  120000000 ریال با اقساط 100 ماهه

بابت ودیعه مسکن مبلغ  100000000 ریال با اقساط 100 ماهه

کارمزد از سوی موسسه مالی و اعتباری کوثر فعلا 3% تعیین شده است

زمان پرداخت وام برای افرادی که با 30 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل گشته اند بعد از کسر 12 ماه حق عضویت از فیش می باشد.


مدارک مورد نیاز:

پرکردن فرم تقاضا در دفتر خدمات الکترونیکی پاکدشت

اصل شناسنامه و کارت ملی و رونوشت از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی خود و همسر

آخرین فیش حقوقی

۹۲/۰۳/۰۸
امیر هوشنگ شمسائی