دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

پرداخت غیر حضوری مطالبات قانونی بازنشستگان ن .م

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳ ب.ظ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت های قانونی بازنشستگان نیروهای مسلح  اعم از هدیه ازدواج، کمک هزینه تدفین و غرامت بیمه عمر و حوادث به طور غیر حضوری انجام می شود.

بر اساس گزارش سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح؛ پرداخت مزایای قانونی به مشترکین سازمان برابر روال قبلی بایستی با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و یا اداره کل می بود و برای هر فرآیند، مدارک و مستندات زیادی (حداقل 10 برگ) را ارائه می داد تا پس از سیر مراحل،  مزایای مشترکین پرداخت می شد.

 لذا معاونت محاسبات پس از برگزاری جلسات کارشناسی، تمامی راهکارهای فرآیندهای  فوق الذکر اعم از  هدیه ازدواج، کمک هزینه تدفین و غرامت بیمه عمر و حوادث را به طور غیر حضوری نموده است.

به گونه که در ضوابط جدید، هدیه ازدواج سرپرست و فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران، براساس اطلاعات دریافتی ماهیانه از سازمان ثبت احوال کشور، به صورت سیستمی و بدون حضور افراد پرداخت می شود.

به همین منظور در تیر ماه سال 1395، افرادی که اطلاعات ازدواج آنها در سازمان ثبت احوال ثبت شده و تاریخ ازدواج آنها از 1394/01/01 به بعد بود ولی هدیه ازدواج خود را تاکنون دریافت نکرده بودند، بطور سیستمی مبلغ مورد نظر به حساب آنان واریز شد.  گفتنی است تاکنون هدیه ازدواج 21/260 نفر به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.

پرداخت کمک هزینه تدفین بازنشستگان و عائله تحت تکفل آنان نیز براساس اطلاعات فوتی دریافتی ماهیانه از سازمان ثبت احوال کشور و به صورت سیستمی پرداخت می شود.

 به همین منظور در تیر ماه سال 1395، افرادی که اطلاعات فوت آنها در سازمان ثبت احوال ثبت شده و تاریخ فوت آنها از 1394/01/01 به بعد بود ولی افراد ذی نفع تاکنون کمک هزینه تدفین را دریافت نکرده بودند، مبلغ کمک هزینه فوق به صورت سیستمی به حساب آنان واریز شده است. گفتنی است تاکنون کمک هزینه تدفین 6/873 نفر  بصورت غیر حضوری پرداخت شده است.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و پرداخت غیرحضوری غرامت بیمه عمر و حوادث مشترکین، با حضور رؤسای صندوق بیمه نیروهای مسلح و شرکت بیمه کوثر، جلساتی در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت غرامت به صورت غیر حضوری تشکیل شده و اکنون در حال تدوین روش اجرایی است که در آینده نزدیک، این فرآیند نیز غیر حضوری خواهد شد. 

منبع:سایت ساتا

۹۵/۰۶/۱۴
امیر هوشنگ شمسائی