دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

پاداش آخر سال 95

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۱۷ ب.ظ


پاداش (عیدی ) آخر سال بمبلغ 

7705000 ریال به حساب واریز شد./

۹۵/۱۲/۰۴
امیر هوشنگ شمسائی