دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز یارانه مرحله 39

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۵ ق.ظ

یارانه مرحله سی و نهم سال 93  بازنشستگان ن . م  به حساب آنان واریز گردید./

۹۳/۰۳/۱۹
امیر هوشنگ شمسائی