دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقو ق تیرماه 94 بازنشستگان ن . م

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۵۸ ب.ظ


حقوق تیرماه 94به حساب بازنشستگان محترم نیروهای مسلح واریز و قابل برداشت گردید/

۹۴/۰۴/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی