دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق شهریور 93

دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۲۷ ق.ظ

حقوق شهریور ماه 93 بازنشستگان  ن . م بحساب آنان واریز  و قابل برداشت شد

۹۳/۰۶/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی