دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق شهریورماه 92

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹ ب.ظ
حقوق شهریور ماه بازنشستگان نیروهای مسلح روزگذشته بحساب آنان واریز شد
۹۲/۰۶/۲۸
امیر هوشنگ شمسائی