دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق تیرماه 95

سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ

قابل توجه بازنشستگان ن . م  حقوق تیرماه 95 بحساب واریز و قابل برداشت شد.

۹۵/۰۴/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی