دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق اسفند ماه 93

دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۵۸ ب.ظ

حقوق اسفند ماه 93 بازنشستگان محترم ن . م بحساب واریز و قابل برداشت گردید./


کسور این ماه هزینه برخی از خدمات ارائه شده در دفاتر ساتا در هفت ماهه سال جاری از قبیل هزینه فیش المثنی،صدور گواهی ضمانت کسر از حقوق،گواهی عضویت و سایر موارد میباشد.

۹۳/۱۲/۲۵
امیر هوشنگ شمسائی