دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق اسفند ماه 92

پنجشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۰۸:۰۸ ب.ظ

شب گذشته حقوق اسفند ماه 92 بازنشستگان لشکری بحساب آنان واریز گردید

۹۲/۱۲/۲۲
امیر هوشنگ شمسائی