دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق اردیبهشت ماه 93

پنجشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰ ب.ظ

حقوق اردیبهشت ماه 93 بازنشستگان ن . م بحساب آنان واریز و قابل

برداشت گردید./

۹۳/۰۳/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی