دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق آذرماه 94

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۹ ب.ظ

قابل توجه بازنشستگان محترم ن . م 


 حقوق آذرماه  94 بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۴/۰۹/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی