دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق آذرماه 93

چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱ ب.ظ

قابل توجه بازنشستگان محترم ن .م


بعدازظهر امروزحقوق آذرماه 93 بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۳/۰۹/۲۶
امیر هوشنگ شمسائی