دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق آبانماه 95

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۰۲ ب.ظ

بازنشستگان محترم ن . م   حقوق آبانماه 95 واریز و قابل برداشت گردید.

۹۵/۰۸/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی