دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق

دوشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۳، ۰۹:۵۸ ب.ظ

حقوق خرداد ماه 93 بازنشستگان ن . م  واریز و قابل برداشت گردید./

۹۳/۰۴/۰۲
امیر هوشنگ شمسائی