دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

واریز حقوق مردادماه 95

شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ

قابل توجه بازنشستگان معزز ن . م 

حقوق مرداد ماه بحساب واریز و قابل برداشت شد./

۹۵/۰۵/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی