دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

نکات کاربردی رفتارشناسی

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ


۱-   خوب گوش دادن.

۲-   سکوت برتراز سخن گزافه است.

۳-   گذشت مقتدرانه و جاودانه.

۴-   تحمل شنیدن ناسزای همسر ودوستان.

۵-   کارکردن در عین بی نیازی.

۶-   امساک در مصرف ممکن.

۷-   قدردانی از منتقد راستین.

۸-   رعایت حقوق معنوی دیگران.

۹-   حفظ الغیب رقیب.

۱۰-   ذکر خیر درگذشتگان.  

۱۱-  کنترل خشم و کینه و حسد.

۱۲-  بخشش قبل از خواهش.

۱۳-  احترام قلبی به خادمین قبلی.

۱۴-  توجه جدی به نعمت هایی که داریم.

۱۵-  کم توجهی به آنچه دیگران دارند.

۱۶-  پرهیز از قیاس مع الفارق.

۱۷-  دستگیری از درماندگان آبرومند.

۱۸-  اجتناب از اظهار فضل، حتی وارد.

۱۹-  حقیر نشمردن دوست و دشمن.

۲۰-  مسئولیت پذیری با توان پیچاندن.

۲۱-  عمل و عکس العمل حتمی است.

۲۲-  نفس ملهم از خیر و شر است.

۲۳-  خیر باتزکیه رخ می دهد.

۲۴-  تزکیه با ترحم خدایی صورت می گیرد.

۲۵-  ترحم خدایی با خواست ماست.

۲۶-  ما فقط مالک دعا هستیم وبس.

۲۷-  سرمایه گذاری پس انداز را توسعه می دهد.

۲۸-  بی رنگی، رنگ خداست.

۲۹-  رنگ خدا (بی رنگی) فطری است.

۳۰-  مادیت ابزار است و معنویت هدف (مثنوی معنوی)

۳۱-مثنوی معنوی: انسان دوپا درزمین و سر در آسمان دارد.

۳۲-عشق حیرانی است و با بی نیازی از کفر و ایمان.

۳۳-صیقلی شدن یعنی تولدی دیگر و از خود گذشتن.

۳۴-حکایت ها حاوی حکمت ها است (دانه های لابلای کاه).

۳۵-عبادت کرنش است و عنایت نیایش.

۳۶-کرنش را ملائک به ما یاد داده اند و نیایش را ما به ملائک.

۳۷-انسان خلیفه بالقوه خداست که باید بالفعل شود.

۳۸-خلیفه بالفعل دارای توانایی، دانایی، شکیبایی و زیبایی است.

۳۹-حیات طیبه : رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، رفاه اجتماعی، 

فلاح جهانی.

۴۰-عرفان کاربردی یعنی کاربردهای عرفانی.

۴۱-بذل مقدم بر اخذ است؛ إن تنصروا الله ینصرکم

۴۲-حتما عسر به دنبال خود یسری دارد.

۴۳-پشه کی داند که هستی از کی است    

دربهاران زاد و مرگش در دی است(مولانا)

۴۴- “عمر” حاصل ضرب طول کمّی و عرض کیفی است.

۴۵- “هدف” را قرآن، عبادت و امام حسین (ع) آن را معرفت می داند.

۴۶- ” هدف ” بالفعل کردن استعدادهای موجود است.

۴۷-شناخت استعدادها (عرفان نظری است) و بکار گیری آنها 

(عرفان کاربردی)

۴۸-عارفی کو که کند فهم زبان سوسن / تا بگوید که چرا رفت

و چرا باردگر بازآمد

۴۹-عرفان در علم، قواعد علمی است. (تئوری ها)

۵۰-عرفان در ادب، قواعد فرهنگی است.

۵۱-عرفان در اخلاق، قواعد اجتماعی است.

۵۲-عرفان در عرفان، قواعد آفرینش است.

۵۳-رؤیت الله بفسخ العزائم (رؤیت خدا)

۵۴-از تو حرکت از خدا برکت.

۵۵-کلام باید: حسن، سدید، لیّن و معروف باشد.

۵۶-نوشته باید: جامع ، مانع، قل و دلّ باشد.

۵۷-انسان باید باطنی چنین داشته باشد: بینش، دانش، روش و منش

۵۸-رفتار آدمی رعایت اینها است: پوشش، کوشش، جوشش و رویش

۵۹-عرفا دارای۴ خصلت اند: خودساخته، به خلق پرداخته، اهل مطایبه، هرگزنترس

۶۰- یار بهر لحظه ای برتو نظر می کند      گر که تو غافل بدی،

 از تو گذر می کند

 

۹۴/۰۶/۲۳
امیر هوشنگ شمسائی