دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

مخالفت مجلس با حقوق کارمندان برابر تورم

شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۰۷:۳۲ ب.ظ
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران برابر نرخ تورم مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 1393 کل کشور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز شنبه مجلس بندهایی از تبصره 19 این لایحه مربوط به نحوه پرداخت حقوق، مزایا و بازنشستگی را تعیین و تصویب کردند.

در جریان رسیدگی به این تبصره محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را مطرح کرد که دولت را مکلف می کرد طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلین، بازنشستگان موظفین یا مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را حداقل برابر نرخ تورم افزایش دهد.

دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این افزایش بودند و نمایندگان مجلس نیز با 78 رای موافق 51 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.

با تصویب مجلس مقرر شد: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت صورت گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند.

در مصوبه دیگری مقرر شد در تمامی دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت شود.

نمایندگان در بند (ج) این تبصره تاکید کردند که ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای نمی شود.

همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 بهمن 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد. 
۹۲/۱۱/۱۹
امیر هوشنگ شمسائی