دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

لیست سفرهای جدید(بهار)

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲ ب.ظ

سفر به شیراز از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1396/05/29

هتل سه ستاره اطلس با غذا به مدت چهار روز و سه شب هر نفر 324 هزار تومان

هتل پنج ستاره چمران با غذا به مدت چهار روز و سه شب هزینه هر نفر 625 هزار تومان

سفر به دماوند از تاریخ 1396/03/03 تا تاریخ 1396/06/30

هتل دو ستاره دماوند به مدت سه روز و دو شب فقط صبحانه

هزینه هر نفر 82 هزار تومان

سفر به سرعین از تاریخ 1396/2/31 تا تاریخ 1396/07/02

هتل چهار ستاره خلیج فارس به مدت چهار روز و سه شب با غذا

هزینه هر نفر 370 هزار تومان

هتل هما هزینه هر نفر 180 هزار تومان

سفر به چابکسر از تاریخ 2/26 تا تاریخ 3/28

مجتمع اقامتی گردشگری نارنج

هزینه هر نفر 180 هزار تومان

  سفر به رامسر از تاریخ 2/28 تا تاریخ 7/29

هتل آپارتمان کارن سه شب و چهار روز با صبحانه فقط

هزینه هر نفر 310 هزار تومان

سفر به چابکسر از تاریخ 3/6 تا تاریخ 6/30

هتل سه ستاره گیل ماز با غذا

هزینه هر نفر 230 هزار تومان

سفر به قلعه رودخان از تاریخ 2/31 تا 7/2

مهمانسرا دایله سر

هزینه هر نفر بدون غذا سه شب هفتاد هزار تومان

سفر به چمخاله (لنگرود) از تاریخ 3/3 تا تاریخ 6/30

هزینه هر نفر با غذا به مدت چهار روز و سه شب 220 هزار تومان

سفر به مشهد از تاریخ 3/3 تا تاریخ 7/2

هتل دو ستاره خاور با غذا به مدت چهار روز و سه شب

هزینه هر نفر 190 هزار تومان

 سفر به مشهد از تاریخ 2/28 تا 3/27

هتل چهار ستاره مشهد با غذا

هزینه هر نفر چهارصد هزار تومان

سفر به مشهد از تاریخ 3/3 تا تاریخ 7/2

هتل چهار ستاره اترک

هزینه هر نفر پانصد هزار تومان

سفر به مشهد ده روزه ویژه ماه مبارک رمضان

هتل چهار ستاره خورشید

هزینه هر نفر 980 هزار تومان

سفر به مشهد از تاریخ 2/28 تا تاریخ 7/2

هتل آپارتمان دیانا

هزینه هر نفر 102 هزار تومان

سفر به مشهد از تاریخ 2/28 تا تاریخ 3/27

هتل آپارتمان دو ستاره فاخر

هزینه هر نفر 140 هزار تومان

 سفر به مشهد از تاریخ 2/28 تا تاریخ 7/2

هتل آپارتمان مهر

هزینه هر نفر 240 هزار تومان

سفر به مشهد ده روزه ویژه ماه مبارک رمضان

هتل کیمیا

هزینه هر نفر 432 هزار تومان

سفر به مشهد از 4/1 تا تاریخ 7/1

هتل کیمیا با غذا

هزینه هر نفر 270 هزار تومان

۹۶/۰۲/۲۴
امیر هوشنگ شمسائی