دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

مدیر عامل  محترم ساتا در جلسه ای که با حضور مدیران ارشد زیر مجموعه ساتا تشکیل شده است مقرر نموده است راه اندازی خرید و فروش سهام شرکت امین توان آفرین ساز از طریق فرابورس صورت پذیرد./

۹۴/۰۱/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی