دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

قابل توجه بیمه شدگان محترم ساخد

چهارشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۳۴ ق.ظ

سرانه پایه و مکمل بیمه شدگان سازمان در سال 94 بشرح زیر می باشد:                  مبلغ:بریال

گروه بیمه ای

اولیه 

مکمل درمان

قطعی یارانه ای

درصدی  از حقوق مزایا 

170000

غیرقطعی(پدر،مادر،خواهر،برادر،

عروس؛ داماد،نوه و .......)

330000

420000

کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل ایشان

54000

85000

۹۴/۰۲/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی