دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران جدید

شنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۳، ۰۵:۰۲ ب.ظ


آندسته از بازنشستگانی که در نیمه دوم سال 92 به افتخار بازنشستگی نایل یا مستمربگیرشده و حقوق  خود را از بانک کشاورزی دریافت می نمایند ،می تواند جهت دریافت ساتا کارت به دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمایند.

۹۳/۰۱/۰۹
امیر هوشنگ شمسائی