دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404


برای ثبت نام واگذاری برگه سهام به سایت http://esata.ir/ رفته و اطلاعات ضروری زیررا بهمراه داشته باشید،شماره شناسائی (سیزده رقمی)،کدپستی،کدملی،شماره موبایل،پس ازثبت نام اولیه در مراحل بعدی دفتر خدمات الکترونیکی ساتا واقع در پاکدشت - بلوار امام رضا (ع)روبروی دانشگاه ابوریحان- پاساژ پارسیان ط اول واحد 14 را کلیک و زمان مراجعه به دفتر جهت دریافت برگه موقت سهام را انتخاب و در آخر کدرهگیری را یادداشت نمائید./

۹۲/۰۸/۱۶
امیر هوشنگ شمسائی