دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش مرداد ماه

شنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ

فیش حقوقی بازنشستگان ن . م  مردادماه 93  در دفتر برونسپاری پاکدشت آماده توزیع  می باشد

۹۳/۰۶/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی