دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوق مردادماه 95

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۰۱ ق.ظ

قابل توجه بازنشستگان ن . م فیش حقوق مرداد ماه 95 آماده چاپ و توزیع در دفتر ساتا شعبه پاکدشت می باشد

۹۵/۰۴/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی