دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوق آذرماه 93

دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ

فیش حقوق آذر ماه 93 از امروز(اول دیماه) در دفتر ساتا شعبه پاکدشت در حال صدور می باشد./

۹۳/۱۰/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی