دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی 95

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۰۲ ق.ظ

فیش حقوقی خردادماه 95 بارگزاری و آماده توزیع می باشد./

۹۵/۰۳/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی