دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی شهریور ماه 94

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ

بازنشستگان محترم ن . م 

فیش حقوقی شهریور ماه 94 در دفتر ساتا شعبه پاکدشت آماده توزیع می باشد./

۹۴/۰۶/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی