دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی شهریور ماه

سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶ ق.ظ

فیش حقوقی شهریورماه 93  در دفتر پاکدشت آماده چاپ می باشد

۹۳/۰۷/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی