دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی دی ماه 93

چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۷:۴۰ ق.ظ

فیش حقوقی دیماه 93 بازنشستگان محترم ن . م در دفتر ساتا شعبه پاکدشت آماده توزیع می باشد./

۹۳/۱۱/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی