دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی خرداد ماه 94

يكشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۱۳ ق.ظ

فیش حقوقی خرداد ماه 94 در دفتر ساتا شعبه پاکدشت قابل توزیع می باشد./ 

۹۴/۰۳/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی