دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی تیرماه 94

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۳ ق.ظ

فیش حقوقی تیرماه 94 بازنشستگان نیروهای مسلح در دفتر ساتا شعبه پاکدشت آماده توزیع می باشد./

۹۴/۰۴/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی