دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق و فیش حقوقی بهمن ماه 95

سه شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱ ب.ظ

حقوق بهمن ماه بدون پاداش آخر سال واریز ،فیش حقوقی بهمن ماه 95 بارگزاری و قابل چاپ شد، جهت دریافت به دفتر ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمائید./َ

۹۵/۱۲/۰۳
امیر هوشنگ شمسائی