دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی بازنشستگان ن . م

دوشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۸:۰۴ ق.ظ

فیش حقوقی فروردین ماه 93 در دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه  پاکدشت قابل توزیع می باشد./

۹۳/۰۲/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی