دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق و فیش حقوقی آذر ماه

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۳ ب.ظ

حقوق آذرماه 95 واریز و فیش حقوقی آذرماه 95 در دفتر ساتا شعبه پاکدشت آماده توزیع می باشد./

۹۵/۰۹/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی