دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش حقوقی آبانماه 95

دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۲۵ ق.ظ

فیش حقوقی آبانماه 95 آماده توزیع می باشد جهت دریافت فیش خود به دفتر ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمائید./َ

۹۵/۰۹/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی