دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش تیر

پنجشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ
فیش حقوقی تیرماه 93 در دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا آماده توزیع می باشد
۹۳/۰۵/۰۲
امیر هوشنگ شمسائی