دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش اسفند ماه

سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰ ب.ظ

فیش حقوقی اسفند ماه 93 در دفتر ساتا شعبه پاکدشت در حال توزیع می باشد ./۹۳/۱۲/۲۶
امیر هوشنگ شمسائی