دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش اردیبهشت 93

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰ ب.ظ

فیش حقوقی اردیبهشت مامه 93 قابل توزیع می باشد

۹۳/۰۳/۰۳
امیر هوشنگ شمسائی