دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فیش آبان

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ

فـــیش حقـــوقــی آبـانــماه 93 

در دفترساتا شعبه پاکــدشــت و باجه خاورشهر آماده توزیع  می باشد

۹۳/۰۸/۲۸
امیر هوشنگ شمسائی